Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Instrukcja obsługi instrumentu (fortepianu, pianina) rekomendowana przez Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów

Strojenie

Dbaj o to, aby pianino (fortepian) było nastrojone. Wysokość stroju określa przyjęty międzynarodowy standard, wytyczony dla dźwięku A-1, jako 440 Hz. Tylko instrument nastrojony i utrzymany w wysokiej sprawności technicznej może zabrzmieć pięknie i być źródłem przyjemności dla użytkowników.

Aby zapewnić poprawny ?strój instrumentu?, strojenie musi odbyć się przynajmniej raz w roku.

Instrument niestrojony latami często wymaga kilku strojeń aby osiągnąć odpowiednią wysokość.

Jak wybrać stroiciela?

Wybór wykwalifikowanego stroiciela jest kwestią niezwykle ważką. W tym wyborze pomocne może być Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów (SPSF) ? na stronie www.spsf.pl znajduje się lista rekomendowanych stroicieli wraz z ich danymi adresowymi i usytuowaniem geograficznym.

Czyszczenie instrumentu.

Pianino należy utrzymywać w czystości. Zamknięta nakrywa klawiaturowa instrumentu ochroni klawiaturę przed kurzem i pyłem.

Klawiaturę można przecierać wilgotną ściereczką, osuszając ją bezpośrednio po tym zabiegu. 

Trudno usuwalne zabrudzenia

Przy trudno usuwalnych zabrudzeniach można wstępnie przetrzeć klawiaturę szmatką lekko zwilżoną delikatnym mydłem, nieagresywnym detergentem do zmywania naczyń, bądź łagodnym środkiem do mycia okien.

Uwaga! Do czyszczenia klawiatury nie wolno używać przypadkowych środków chemicznych i rozpuszczalników.

Bardzo ostrożnie należy dobierać środki do czyszczenia i pielęgnacji obudowy instrumentu. Drewniane, zewnętrzne części instrumentów pokryte są różnego rodzaju lakierami lub politurami które mogą być nieodporne na niektóre składniki chemiczne, występujące w popularnych specyfikach czyszczących. Bardzo ostrożnie należy stosować aerozole, które mogą zawierać silikon. Jeżeli dostawca instrumentu nie określił wymagań w tym względzie należy zasięgnąć rady zaufanego stroiciela.

W żadnym razie nie może dojść do kontaktu środków chemicznych lub ich oparów ze strunami instrumentu.

Ostrożnie z wnętrzem instrumentu

Wszelkie problemy techniczne z wewnętrzną częścią instrumentu oraz jej czystością, należy pozostawić osobie serwisującej instrument. Nawet odkurzanie wewnątrz instrumentu lepiej odłożyć do najbliższego strojenia.

Wilgotność

Jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie możliwie stałej temperatury (ok. 18-22 stopni Celsjusza) i wilgotności (40-65% wilgotności powietrza) w pomieszczeniu, w którym znajduje się instrument. Jeżeli to tylko możliwe, instrument nie powinien znajdować się przy zewnętrznej ścianie budynku, często otwieranych oknach. Instrument musi stać jak najdalej, (co najmniej 1, 5 m.) od bezpośredniego działania źródeł ciepła takich jak: bezpośrednie nasłonecznienie, kaloryfer, kominek, ogrzewanie podłogowe oraz klimatyzacji. Wymienione czynniki mają decydujący wpływ na trwałość instrumentu, oraz na stabilność i wysokość stroju.

Systematyczne granie

Na stan instrumentu ma również wpływ systematyczne jego użytkowanie. Ma ono wpływ nie tylko na umiejętności pianisty, ale pomaga także poznać instrument. Każdy człowiek inaczej odbiera te same bodźce muzyczne i ograniczenia techniczne. Jednym z najtrudniejszych zadań stroiciela jest odpowiednie przygotowanie instrumentu do indywidualnych potrzeb muzyka. Każdy instrument potrzebuje czasu na tzw. rozegranie się. Nawet zupełnie sprawny instrument pozostawiony w długim okresie nie używany, traci swoją sprawność techniczną i walory muzyczne. Przywrócenie ?dobrej kondycji technicznej? w instrumencie wymaga ponownych zabiegów konserwatora.

Ostrożnie z cieczą

Wszelkie napoje i ciecze nie powinny znajdować się w pobliżu instrumentu. Płyny, które przedostaną się do wnętrza instrumentu powodują bardzo poważne szkody. Nigdy nie należy stawiać na instrumentach doniczek z kwiatami ani wazonów z wodą. Zdecydowanie łatwiej zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instrumentu niż ratować go po zalaniu. Jeżeli dojdzie do zalania instrumentu, powinno być ono niezwłocznie zgłoszone stroicielowi. 

Nie naprawiaj sam

Choć niektóre uszkodzenia instrumentu (np. odklejona płytka kości klawisza) wyglądają na łatwe do naprawienia, zdecydowanie nie należy naprawiać pianina czy fortepianu samemu. Często do pozornie drobnej usterki potrzebne są specjalne narzędzia, kleje i doświadczenie. W instrumentach wiele elementów i wymiarów jest ze sobą wzajemnie powiązanych, co powodować może, że niewielki błąd w naprawie w jednym miejscu uwidoczni się poważną dysfunkcją w innym.

Kiedy zdecydować się na remont instrumentu?

Zniszczony instrument może zostać poddany generalnemu remontowi, który przywróci jego świetność i sprawne funkcjonowanie. Kwestię remontu warto rozważyć ze stroicielem, który dokona ekspertyzy instrumentu i ustali zakres prac oraz koszty.

Profesjonalny transport

Wiele uszkodzeń instrumentów jest wynikiem złego transportowania. Warto korzystać z profesjonalnych firm zajmujących się transportem instrumentów, które może polecić stroiciel stale współpracujący z fachowcami. Osoby profesjonalnie zajmujące się przewozem instrumentów, przez lata doświadczeń wypracowały dobre standardy, dzięki którym radzą sobie z ogromnym ciężarem, specyficzną konstrukcją i delikatną obudową instrumentów. Elastycznie pokonują także bariery architektoniczne.